Viewing articles tagged 'domain name'

 คำแนะนำในการจดโดเมนเนม

ชื่อโดเมนเนมใช้ได้เฉพาะ ตัวอักษร a-z หรือตัวเลข 0-9 และขีดกลาง “-” (ยัติภังค์) เท่านั้น...

 ชื่อโดเมนเนม มีความสำคัญอย่างไร?

นอกจากจะบ่งบอกชื่อแล้ว ชื่อโดเมนเนม ยังมีความสำคัญ อันดับหนึ่งในการค้นหาของ Search Engineดังนั้น...

 เกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่ชำระเงินต่ออายุเว็บไซต์ ?

กระบวนการหมดอายุเว็บไซต์เว็บไซต์และระบบอีเมลจะหยุดทำงานหลังจากหมดอายุ  หากไม่ได้ต่ออายุโดเมนภายใน...

 เกี่ยวกับโดเมนเนม .th

เว็บไซต์แกงค์ รับ#บริการจดโดเมนเนม ccTLDs ที่ต้องการบ่งชี้โดเมนเนมของประเทศนั้นๆ ด้วยอักษาย่อ th...

 เมื่อโดเมนเนมหมดอายุ

โดเมนเนมมีอายุการใช้งาน ปีต่อปี หรือ 365 วัน นับถอยหลังจากวันจดทะเบียนโดเมนเนม...

 เว็บไซต์แกงค์กับบริการจดโดเมนเนม

เว็บไซต์แกงค์ ตัวแทนจดโดเมนเนม ระดับ Platinum ด้วยระบบ จดโดเมนเนม ที่ได้รับการรับรองจาก ICANN...

 โดเมนเนม Domain Name คืออะไร?

โดเมนเนมคือ ชื่อผู้ใช้อินเตอร์เนท หรือ ชื่อของเว็บไซต์ ใช้ในการระบุตำแหน่ง server...