บทความ

 5 วิธีป้องกันสแปม

อีเมล หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางที่ง่ายและ สะดวกที่สุดในการถ่ายโอนข้อมูล แบ่งปันข้อมูล...

 การตั้งค่า Email บนมือถือระบบ Android

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android จะต้องดำเนินการดังนี้ 1) เข้าไปที่เมนู Settings...

 การตั้งค่า Email บนมือถือระบบ IOS

เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์บน iOS ตามขั้นตอนดังนี้ 1) เข้าเมนู Settings > Mail > Add...

 การตั้งค่าอีเมล์ใน Microsoft Outlook 2010

 การบล็อกสแปมเข้า Junk เมล์ ?

สแปมเมล์ หมายถึงอีเมล์ที่เราไม่ต้องการ และไม่ยินยอมรับอีเมล์เหล่านี้...

 การลากอีเมล์เข้าขยะอย่างรวดเร็ว

การลากอีเมล์เข้าขยะอย่างรวดเร็ว ครั้งต่อไปเมล์นี้จะถูกสั่งเข้า Junk โดยอัตโนมัติ 

 การเช็คอีเมล์

ปกติเวลาสั่งซื้อ Package website ท่านจะได้อีเมล์มาใช้งานด้วย ลิ้งสำหรับเข้าอีเมล์ก็ไม่ยุ่งยาก...

 ทำไมอีเมล์เข้าอีเมล์ขยะ?

ทำไมอีเมล์ที่ลูกค้าสั่งของ หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ มักจะเข้าอีเมล์ขยะ?อันดับแรกคุณต้องเข้าใจว่า...

 ปัญหาของเมล์ตีกลับ

ปัญหาของเมล์ตีกลับ มีหลายสาเหตุ ในอีเมล์ที่ตีกลับมาจะแจ้งเหตุผล และ ปัญหาให้คุณทราบว่า...

 วิธีเช็คอีเมล

ลิ้งค์สำหรับเช็คอีเมล ปกติเวลาสั่งซื้อ Package website ท่านจะได้อีเมลมาใช้งานด้วย...

 เปลี่ยนรหัสล็อกอินอีเมล์ หรือ แก้ไขพาสเวิร์ดอีเมล์

การเปลี่ยนรหัสล็อกอินอีเมล์ หรือ แก้ไขพาสเวิร์ดอีเมล์  รหัสอีเมล์ที่ส่งมาจากทีมงาน...