เปลี่ยน Cpanel เป็นภาษาไทย Print

 • เปลี่ยน Cpanel เป็นภาษาไทย
 • 0

การเปลี่ยน Cpanel เป็นภาษาไทย  

 1. ล็อกอินเข้าระบบจัดการ ผ่ายทาง WG Auto Service 
  ล็อกอินเข้าระบบ

 2. คลิกที่สินค้า และบริการ
  คลิกที่สินค้าและบริการ
 3. คลิกที่สินค้าที่ต้องการเข้าถึง Cpanel 

  สินค้าที่ต้องการแก้ไข
 4. รอสักครู่เพื่อเข้าสูหน้าง Cpanel เมื่อเข้าได้แล้ว คลิกที่ ชื่อ User จะเห็นเมนูดรอบดาวน์ คลิกที่ Change Language

  Change language
 5. เลือกภาษาไทย แล้วคลิก Change ระบบต่างๆ จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย 

  เลือกภาษาไทย
 6. ดังภาพ

  Cpanel ที่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้ว

Was this answer helpful?

« Back