Cloud Hosting คืออะไร? Print

  • Cloud Hosting, คลาวด์โฮสติ้ง
  • 1

นวัตกรรมคลาวด์ สำหรับ Cloud server ได้รับการออกแบบ ให้ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ หลายๆ ตัว เพื่อความปลอดภัย ด้วยการใช้ Ceph Storage ที่ให้ความซ้ำซ้อนระดับ 3N ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวเครื่อง จะถูกกระจายอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีการล้มเหลว Ceph ถูกออกแบบมาเพื่อ ซ่อมแซมตัวเอง และ จัดการตัวเอง จึงลดการทำงานของ administrator ให้น้อยลง 

ความแตกต่างระหว่าง Hosting ธรรมดา กับ WordPress Cloud Hosting ?

Server เดี่ยว หรือ Dedicated Server คือ เครื่อง server ทั่วไป ที่ทำงานด้วย software – hardware ภายในเครื่องเดียว หากการใช้งานมากเกินขอบเขตจำกัด ก็จะทำจะทำให้เครื่อง overload จึงได้มีการพัฒนา ระบบ cloud ขึ้น โดยใช้ server หลายๆ ตัว ให้ทำงานร่วมกัน กลุ่มของ server ที่เชื่อมต่อถึงกัน ช่วยกันประมวลผล ทำให้ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพดีกว่าหลายเท่า การ overload ที่เป็นไปไม่ได้ ความรวดเร็วในการ รับ-ส่ง โอนถ่าย ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูง รวดเร็วกว่า

 


Was this answer helpful?

« Back