Articles

การจัดการเมนู การเพิ่มเมนูหลักของเว็บไซต์ นั้นสามาถเพิ่มได้โดยการเข้าที่หน้า"รูปแบบเว็บ(apperance)"... การสร้าง widgets ขั้นตอนในการสร้าง widget(ท้ายเว็บไซต์) เลือก"รูปแบบ" layout ของ footer... การเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์ ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสเข้าเว็บไซต์ ใส่ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ของท่านบน blowser :... การเพิ่มสินค้า ควรเตรียมภาพสินค้าที่มีคุณภาพ คมชัด สวยงาม เป็นการเพิ่มยอดขายได้ ขนาดไม่ควรเกิน 800×1200 px... การเพิ่มหน้าใหม่ (page) การสร้างหน้า เมื่อเข้าหลังบ้านแล้ว ให้กด "หน้า (Page)"  เขียนหน้าใหม่ เพื่อสร้างหน้า... การเพิ่มโพส การเพิ่มโพส (เรื่อง/post) เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้ว 1. ให้กดที่ "เรื่อง" ในส่วนของหลังบ้าน 2.... การแก้ไขสไลด์ การเปลี่ยนแปลง แก้ไขภาพสไลด์ ท่านควรเตรียมภาพ ที่ดูดี คมชัด สวยงาม ขนาดไฟล์ภาพไม่ใหญ่จนเกินไป... ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ ใส่ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ของท่านบน blowser : yourdomainname.com/wp-admin  ใส user... แก้ไขข้อความบนหน้าเพจหรือโพส โดยปกติแล้วทีมงานเว็บไซต์แกงค์ได้ออกแบบ จัดวาง content ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ในกรณีแก้ไข...
« Back