การเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานเว็บไซต์ Print

  • how to, website
  • 0

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสเข้าเว็บไซต์

  1. ใส่ชื่อโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ของท่านบน blowser : yourdomainname.com/wp-admin
  2.  เมื่อจำรหัสผ่านไม่ได้ให้กดที่  


ตัวของระบบจะให้ ใส่ชื่อผู้ใช้หรืออีเมลของคุณ คุณจะได้รับลิงก์เพื่อสร้างรหัสผ่านใหม่ทางอีเมลที่ผูกไว้ และกด 
 


Was this answer helpful?

« Back